ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Atliekų tvarkymas

Spausdinimo versija

Atliekų tvarkymo principai
Atliekų tvarkymo taisyklės
Atliekų tvarkymo planai
Atliekų tvarkymo tarifai

 

Tinkamas atliekų rinkimas, tvarkymas ir pateikimas antriniam naudojimui - tai procesas, prie kurio prisidėdamas kiekvienas visuomenės narys gali įnešti savo indėlį į švarios, sveikos ir stabilios aplinkos išsaugojimą.

Šiuo metu komunalinės atliekos surenkamos rajonų centruose ir didelėse gyvenvietėse, kai kuriose kaimo vietovėse. Legaliai veikiantys savivaldybių sąvartynai pilnėja, iš jų į atmosferą išsiskiriamos toksinės ir sprogios dujos, į dirvožemį ir gruntinius vandenis patenka sunkiųjų metalų junginiai ir kiti toksinai. Be to, dalis gyventojų atliekas šalina tam neskirtose vietose. Pūvančios atliekos teršia vandens telkinius, nuodingos medžiagos su lietumi skverbiasi į dirvožemį, nuodija gyvūniją, augmeniją ir mus pačius. Popierius čia irsta dvejus, konservų dėžutės - 90, plastiko pakuotės - 200, o stiklainiai ir buteliai - net 1000 metų.


Atliekų tvarkymo principai

Europos Sąjungos teisės aktai nustato atliekų tvarkymo principus bei prioritetus. Juose taip pat reikalaujama imtis reikiamų priemonių bei užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar metodų.

 

Lietuvoje atliekų tvarkymo sistema yra kuriama vadovaujantis keliais pagrindiniais principais. Ši sistema turi būti pagrįsta principų hierarchija - pastangos pirmiausia sutelkiamos svarbesniam principui įgyvendinti.

 

Nustatyti trys pagrindiniai atliekų tvarkymo prioritetai: atliekų vengimas, naudojimas ir saugus jų šalinimas. Tai reiškia, jog pirmiausia reikia vengti atliekų susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turėtų būti perdirbamos ir naudojamos energijai gaminti, kiek įmanoma mažiau jas šalinant sąvartynuose. Todėl siekiant tapti atliekas perdirbančia ir iš jų energiją gaminančia visuomene reikėtų kilti minėtos hierarchijos pakopomis, vis mažiau renkantis sąvartynus ir vis labiau perdirbant atliekas ir iš jų gaminant energiją.

 

Atliekas, kurių nepavyksta išvengti, o vėliau - panaudoti, leidžiama šalinti tik atliekų šalinimo įrenginiuose, įrengtuose ir eksploatuojamuose pagal teisės aktų reikalavimus.

 

 

Lentelė 1. Atliekų tvarkymo principų hierarchija

Šaltinis: "Suaugusiųjų švietimas aplinkos temomis - ALERT - 2", Nr. 101067-CP1-2002-1-UK-Grundtvig-G1.

Projekto koordinatorius Lietuvoje - Socialinių Inovacijų Fondas.


Atliekų tvarkymo taisyklės

 

Šiuo metu visos Kauno regiono savivaldybės turi patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles. Įgyvendinant investicinį projektą, buvo parengtos naujos savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, kuriose įteisinta regioninė atliekų tvarkymo sistema.

Atliekų tvarkymo taisyklėse pateikiama ši informacija:

kaip atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuojama;
kokie atliekų tvarkymo objektai numatomi savivaldybės teritorijai aptarnauti;
kaip atliekos turi būti tvarkomos;
ko reikia iš visų sistemos dalyvių (atliekų turėtojų, tvarkytojų, pačios savivaldybės administracijos, regioninių atliekų tvarkymo centrų), kad ši sistema tinkamai veiktų;
kokios atliekų turėtojų teisės ir pareigos.

Pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalyvis, nuo kurio elgsenos tiesiogiai priklauso, ar tinkamai bus atskirtos antrinės žaliavos ir kitos perdirbti tinkančios atliekos - tai atliekų turėtojas. Todėl parengtos tokios atliekų tvarkymo taisyklės, kurios atliekų turėtojams suteikia aiškią informaciją apie jų pareigas ir teises naudojantis jiems teikiamomis atliekų tvarkymo paslaugomis. Taisyklėse atliekų turėtojas ras išsamią informaciją apie atliekų priėmimo punktų adresus, aiškius nurodymus, kur ir kokias atliekas dėti bei pristatyti, ko tikėtis iš atliekų tvarkytojų ir pan.

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės:

Kauno miesto, Kauno raj.; Kėdainių raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Raseinių raj.

Taip pat taisykles galima rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.


Atliekų tvarkymo planai

 

Atliekų tvarkymo plane numatyti atliekų tvarkymo uždaviniai, principai, tikslai, įgyvendinimo priemonės, užtikrinančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą, žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atskirų atliekų srautų tvarkymą.

 

Kauno regiono atliekų tvarkymo plano tikslai yra:

•· mažinti atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai;

•· užtikrinti racionalų atliekų medžiaginių ir energetikos išteklių naudojimą;

•· nustatyti atliekų tvarkymo užduotis, priemones ir veiksmus, sudarančias sąlygas įgyvendinti Europos Sąjungos atliekų tvarkymo direktyvų reikalavimus.

 

Kauno regiono atliekų tvarkymo užduotys yra nustatomos, remiantis Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, EK sprendimu dėl paramos investiciniam projektui „Kauno regiono komunalinių atliekų sistemos sukūrimas" skyrimo bei Kauno apskrities savivaldybių sprendimais dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtros.

 

Kuriamos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai dalyviai yra:

· Savivaldybės;

· VšĮ Kauno RATC;

· Komunalinių atliekų tvarkytojai;

· Komunalinių atliekų turėtojai;

· Privačios įmonės.


Atliekų tvarkymo tarifai

 

Kauno regiono atliekų tvarkymo įkainiai pagal savivaldybes

 

Kauno m.

Kauno raj.

Jonavos raj.

Kaišiadorių raj.

Raseinių raj.

Kėdainių raj.

 

 

 

Kauno m. atliekų vežimo tarifai

 

Kauno mieste nuo 2013 m. rugsėjo 01 d. daugiabučių namų gyventojai už 1 m2 bendro naudingo ploto moka 0,29 Lt/0,08 EUR (su PVM).

Individualių valdų gyventojai:

 

Konteinerio talpa, m3 Vienkartinis įkainis, Lt/EUR su PVM
0,12 5,03/1,46

 

 

Kauno raj. atliekų vežimo tarifai

 

Kauno rajono daugiabučių namų gyventojams taikomas tarifas - 4,91 Lt/1,42 EUR žmogui per mėnesį su PVM.

Individualių valdų gyventojai:

 

Konteinerio talpa, m3 Vienkartinis įkainis, Lt/EUR su PVM
0,12 4,15/1,20
0,24 8,31/2,41

 

Jonavos raj. atliekų vežimo tarifai

 

Jonavos ir Ruklos daugiabučių namų gyventojai už 1 m2 bendro naudingo ploto moka po 0,182 Lt/0,053 EUR su PVM, individualios valdos gyventojai (besinaudojantys individualiais konteineriais) - 3,629 Lt/1,051 EUR su PVM vienam asmeniui.

Kaimiškose seniūnijose kaimų/gyvenviečių daugiabučių namų gyventojai ir individualių namų valdų savininkai (besinaudojantys kolektyvinais konteineriais) už 1 m2 bendro naudingo ploto moka nuo 0,061 Lt/0,018 EUR iki 0,109 Lt/0,032 EUR su PVM, priklausomai kaimo/gyvenvietės gyventojų tankumo (gyventojų skaičiaus kaime); individualių namų valdų savininkai (besinaudojantys individualiais konteineriais) moka nuo 1,21 Lt/0,35 EUR iki 2,177 Lt/0,631 EUR su PVM vienam asmeniui, priklausomai kaimo/gyvenvietės gyventojų tankumo (gyventojų skaičiaus kaime).

 

Kaišiadorių raj. atliekų vežimo tarifai

 

Už 1 m3 (1000 litrų) talpos konteinerio atliekų išvežimą - 33,10 Lt/9,59 EUR su PVM.

 

Individualių valdų gyventojai

Konteinerio talpa, m3 Vienkartinis įkainis, Lt/EUR su PVM
0,12 4,30/1,24
0,24 8,60/2,49

 

Kaišiadorių rajone atliekų iš bendrojo naudojimo konteinerių išvežimas daugiabučių namų gyventojams - 3,78 Lt/1,09 EUR su PVM/ 1 asmeniui per mėnesį.

 

 

Raseinių raj. atliekų vežimo tarifai

 

Raseinių rajono savivaldybėje įvesta rinkliava.

Rinkliavos mokestis miesto ir kaimo vietovių gyventojams - 55 Lt/15,93 EUR su PVM metams.

 

Kėdainių raj. atliekų vežimo tarifai

 

Kėdainių rajono savivaldybėje įvesta rinkliava.

 

Kėdainių mieste ir apylinkėse rinkliavos mokestis - 53 Lt/15,35 EUR su PVM vienam asmeniui metams;

Kaimiškose vietovėse rinkliavos mokestis - 35 Lt/10,13 EUR su PVM vienam asmeniui metams;

Sodo bendrijose gyvenantiems mokestis - 17 Lt/4,92 EUR su PVM vienam asmeniui metams;

Sodo valdai, garažo valdai bendrijose - 17 Lt/4,92 EUR metams.