ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

ES direktyvos

Spausdinimo versija

ES teisės aktų paieška


Bendrieji dokumentai

 

 1. Komisijos sprendimas 1976 m. balandžio 21 d. įsteigiantis Atliekų tvarkymo komitetą (76/431/EEB)
 2. Tarybos direktyva 1991 m. kovo 18 d. iš dalies pakeičianti Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų (91/156/EEB)
 3. Tarybos direktyva 94/31/EB 1994 m. birželio 27 d. iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų
 4. Komisijos sprendimas 1996 m. gegužės 24 d. pritaikantis Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų IIA ir IIB priedus (96/350/EB)
 5. Tarybos sprendimas 2001 m. liepos 23 d. iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo (2001/573/EB)
 6. 2001 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB, pakeičiantį Sprendimą 94/3/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą sudaromas atliekų sąrašas ir pagal Tarybos sprendimą 94/904/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį sudaromas pavojingų atliekų sąrašas.


Specifinių atliekų tvarkymas

 

 1. Tarybos direktyva 1982 m. gruodžio 3 d. Dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos 82/883/EEB
 2. Tarybos direktyva dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos 92/112/EEB 1992 m. gruodžio 15 d.
 3. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2003/108/EB 2003 m. gruodžio 8 d. iš dalies pakeičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų)
 4. Komisijos sprendimas 2004 m. kovo 11 d. dėl klausimyno rengiant valstybių narių ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų įgyvendinimą (tekstas svarbus EEE) (2004/249/EB)
 5. Komisijos reglamentas iš dalies pakeičiantis Reglamentą 2568/91 dėl alyvų aliejaus bei alyvų atliekų aliejaus charakteristikų ir dėl atitinkamų analizės metodų

Pakuočių tvarkymas

 

 1. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2004/12/EB 2004 m. vasario 11 d. iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
 2. 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimas nustatantis sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
 3. Komisijos sprendimas 1997 m. vasario 3 d. nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (97/138/EB)
 4. Komisijos sprendimas nustatantis pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių pakuočių atliekų 97/129/EB 1997 m. sausio 28 d.
 5. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvoje 92/3/Euratomas numatyto standartinio radioaktyviųjų atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės dokumento parengimo 93/552/Euratomas 1993 m. spalio 1 d.


Atliekų deginimas

 

 1. Tarybos direktyva Dėl esamų komunalinių atliekų deginimo įmonių oro taršos mažinimo 89/429/EEB 1989 m. birželio 21 d.
 2. Tarybos direktyva dėl naujų komunalinių atliekų deginimo įmonių oro taršos prevencijos 89/369/EEB 1989 m. birželio 8 d.
 3. Komisijos sprendimas 1998 m. vasario 25 d. dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms dėl Tarybos direktyvos 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo įgyvendinimo (98/184/EB)
 4. Europos parlamento ir tarybos direktyva nr. 2000/76/eb 2000 m. gruodžio 4 d Dėl atliekų deginimo
 5. Tarybos direktyva 94/67/EB 1994 m. gruodžio 16 d. Dėl pavojingų atliekų deginimo
 6. Komisijos sprendimas 1997 m. balandžio 21 d. dėl suderintų matavimo metodų, taikomų nustatyti dioksinų ir furanų masės koncentraciją į orą išmetamuose teršaluose, pagal Direktyvos 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo 7 straipsnio 2 dalį 97/283/EB


Atliekų pervežimas

 1. Tarybos direktyva dėl atliekų sąvartynų 1999/31/EB 1999 m. balandžio 26 d.
 2. Tarybos sprendimas pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatantis atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką (2003/33/EB)
 3. Tarybos sprendimas 1997 m. rugsėjo 22 d. dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės konvencijos (Bazelio konvencijos) pakeitimo patvirtinimo Bendrijos vardu
 4. Komisijos sprendimas dėl Tarybos reglamente (EEB) Nr.259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės minimo standartinio važtaraščio94/774/EB 1994 m. lapkričio 24 d.
 5. Tarybos direktyva dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės (92/3/EURATOMAS) 1992 m. vasario 3 d.

 

Direktyvų įgyvendinimas

 

 1. Komisijos sprendimas 1997 m. gegužės 27 d. dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas) (97/622/EB)
 2. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas) (94/741/EB)ES teisės aktų paieška