Baigiami vykdyti Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimo darbai

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-018), kurio tikslai:

  • teikti Kauno apskrities gyventojams visuotinas, prieinamas ir kokybiškas viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas;
  • sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio Kauno apskrities sąvartynuose, mažinimo pajėgumus.

Šių tikslų įgyvendinimui 2012 m. rugpjūčio 20 d. buvo pasirašyta rangos sutartis „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statybos darbai“ su rangovu UAB „Kamesta“.

Jau pastatytos visos 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės (Kuršių g. 9E, Kaunas; Palemono g. 12E, Kaunas; Chemijos g. 4E, Kaunas; Vandžiogalos g. 92B, Kaunas; Darbininkų g. 19, Jonava) ir 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Nemajūnų g. 15A, Kaunas; Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.). Šiuo metu tvarkomi visi dokumentai, kad šios aikštelės jau 2015 metais atvertų vartus. Didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse gyventojai galės palikti senus baldus, padangas, panaudotą alyvą, užterštas pakuotes, medieną, metalą, buitinę techniką ir kt. atliekas, kurios susidaro namuose, bet netinka išmetimui į buitinių atliekų konteinerius.

Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 11.008.000,00 Lt, iš jų 9.356.800,00 Lt skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 1.651.200,00 Lt prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!