Atliekų tvarkymas sodininkų bendrijose

Birželio 30 d. Kauno r. Domeikavos seniūnijoje vyks seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose, skirtas bendrijų pirmininkams, nariams, savivaldybės darbuotojams, atliekų tvarkytojams.

Kaip pasakojo UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius Dalius Tumynas, sodininkų bendrijose, kaip ir visoje Lietuvoje, atliekų rūšiavimas arba nerūšiavimas priklauso nuo piliečių sąmoningumo ir išprusimo. „Rūšiuoti atliekas gyventojams bus daug paprasčiau, kai tam bus sudarytos sąlygos: išdalyti rūšiavimo konteineriai. Į antrinių žaliavų konteinerius gyventojai galės mesti popieriaus, plastiko, stiklo atliekas.“ D. Tumynas pabrėžė, jog bendrųjų komunalinių atliekų konteinerių prie sodo bendrijų yra pakankamai, todėl jei būna taip, kad komunalinės atliekos mėtosi pamiškėse, – tai tik dėl žmonių atsakomybės stokos.

Vienas aktualiausių klausimų sodininkų bendrijų nariams yra numatomi mokesčio už atliekų išvežimą ir tvarkymą tvarkos pakeitimai – nuo spalio mėn. bus įvesta rinkliava. „Rinkliava neskatina rūšiavimo, – teigia Dalius Tumynas, – Tai prievartinis mokestis, kuris neskatins rūšiuoti atliekų, nebent atsiras baudų sistema ir tikrinimai. Rūšiuoti gyventojus skatintų kitos priemonės, pavyzdžiui, jeigu komunalinių atliekų išvežimas tiems, kurie rūšiuoja, nebrangtų. Kaip ir kitose srityse, taip ir šioje rūšiuojantieji turėtų gauti ekonominės naudos.“

Soduose, be abejo, susidaro daug žaliųjų atliekų. Sodininkai, kaip ir kiti gyventojai, jau žino, kad žaliųjų atliekų, t. y. medžių šakų, lapų, gėlių, nupjautos žolės,vežti į sąvartyną negalima, todėl jas dėti į bendrųjų komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama. Kauno regione visiems gyventojams buvo nemokamai dalijamos kompostavimo dėžės, be to, ir pačiam pasigaminti kompostinę ar pasidaryti tam skirtą duobę nėra sunku.

Į sąvartyną negalima vežti ir stambiagabaričių atliekų – baldų, buitinės technikos, padangų, – tačiau jos vis atsiduria prie konteinerių. Didžiąsias atliekas gyventojai turi pristatyti į stambiagabaričių ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles. Vienos dažniausiai prie konteinerių paliekamų atliekų – padangos aikštelėse taip pat priimamos nemokamai (iki 5 vnt.). Gyventojai turėtų žinoti, kad perkant naujas padangas, senąsias privalo priimti jas parduodančios įmonės. Jos įpareigotos priimti tiek senų padangų, kiek klientas perka naujų. Keičiant padangas automobilių servise, senosios tap pat priimamos nemokamai. Vis dėlto neretai stambiagabarites atliekas tenka išvežti „Kauno švaros“ komunalinių atliekų vežėjams.

„Žmonių sąmoningumas ir geranoriškumas – šios gyventojų savybės lemia, kad buitinės atliekos rūšiuojamos namuose, jų susidarymo vietoje. Mažiau teršiama gamta, atsakingas vartojimas – to turime siekti kiekvienas iš mūsų,“ – primena Dalius Tumynas.

Aplinkos ministerijos inicijuotame seminare bus ne tik aptariamos komunalinių atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose problemos, bet ir supažindinama su pakuotės atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema, primenama, kaip tinkamai rūšiuoti.

Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams, jame pasisakys Kauno rajono savivaldybės ekologai, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno r. agentūros darbuotojai, diskusijoje dalyvaus Kauno miesto savivaldybės atstovai. Pranešimus seminare skaitys VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, UAB „Kauno švara“ bei Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos specialistai.

Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti – juk rūšiuodami atliekas prisidedame prie švarios aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.

Seminaras vyks 2015 m. birželio 30 d. (antradienį) Kauno r. Domeikavos seniūnijos salėje (Bažnyčios g. 2). Pradžia – 13 val.

Kviečiame visus sodininkų bendrijų pirmininkus ir narius dalyvauti renginyje!

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.