Pasikeitė atliekų tvarkymo mokestis juridiniams asmenims

Š. m. liepos 7 d. įvyko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl atliekų tvarkymo mokesčio juridiniams asmenims, kuris įsigalioja nuo š. m. liepos 7 d.

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

 1. Pritarti Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose bei didelių gabaritų  atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:
  1. už komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimą:
   1. fiziniams asmenims ir daugiabučių namų bendrijoms – 14,22 Eur (be PVM) už 1 toną;
   2. juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną;
   3. komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį skaičiuoti pagal proporciją – fizinių asmenų komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, juridinių asmenų atliekos – 35%.
  2. už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms, priėmimą ir apdorojimą:
   1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
   2. .juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
  3. Pripažinti netekusiu galios 2009 m. birželio 26 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. 41 „Dėl sąvartynų „vartų“ mokesčio“.
  4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 7 d.