Kauno regione atidaryti Kauno komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (Kauno MBA) ir Kėdainių mechaninio atliekų rūšiavimo (Zabieliškio MAR) ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginiai.

Š. m. sausio 20 d. Kauno regione atidaryti Kauno komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (Kauno MBA) ir Kėdainių mechaninio atliekų rūšiavimo (Zabieliškio MAR) ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginiai.

Pastatytuose įrenginiuose bus tvarkomos ir surenkamos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių.

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 2015 m. baigti statyti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai Kaune bei Kėdainiuose. 

„Mūsų tikslas, kad kuo mažiau atliekų keliautų į sąvartyną. Siekdami įgyvendinti tai, šiandien atidarome du atliekų rūšiavimo centrus – Kaune ir Kėdainiuose. Centrai skirti visiems Kauno regiono gyventojams, kurių turime apie 550 tūkstančių. Per metus Kaune galėsime perdirbti 220 tūkst. tonų atliekų, Kėdainiuose – 20 tūkst.”, – patikino Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Balčiūnas.

Pagrindiniai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo pastatai užima apie 15 tūkst. kv. m plotą. Bendras Kauno MBA įrenginių našumas sieks 220 tūkst. tonų per metus. Biologiškai skaidžių atliekų įrenginiai užtikrins techninio komposto ruošimą 100 tūkst. tonų per metus pajėgumu. Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos.

Projektu bus siekiama užtikrinti, jog Kauno regione būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų.

„Vidutinė šeima netiesiogiai 250 eurų prisidėjo, kad ši gamykla atsirastų“, – paskaičiavo direktorius K. Balčiūnas.

Gamyklos atidarymo proga surengtos ekskursijos metu gamykla, esanti Ateities pl., buvo uždaryta, tačiau jau po kelių valandų darbas bus tęsiamas. Atliekų rūšiavimo ir perdirbimo bandymai pradėti jau praėjusių metų rugsėjį. 

Projekto biudžetas 34,4 mln. eurų: iš jų 29,2 mln. eurų skirti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 5,2 mln. eurų prie projekto įgyvendinimo prisidėjo projekto vykdytojas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

Bendrasis Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir plėtros projektų tikslas yra tobulinti sukurtą regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Taip pat teikti Kauno regiono gyventojams tinkamas, ekonomiškas, saugias aplinkai ir visuomenei atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkančias valstybės teisės aktų reikalavimus, standartus ir strateginius tikslus, kurie nustatyti vadovaujantis ES direktyvomis ir reglamentais.