Informacija dėl įstaigos adreso pasikeitimo

Pranešame, kad nuo š.m. gegužės 22 d. keičiasi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras adresas. Naujas adresas: Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas-LT51329. Visi kiti įstaigos duomenys: pavadinimas, telefonas, faksas, el.paštas, banko rekvizitai ir kt. lieka nepasikeitę.

Maloniai prašome visus įstaigai skirtus dokumentus nuo š.m. gegužės 22 d. siųsti adresu Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas-LT51329.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro administracija