Priemonių planas (atnaujintas 2019-05-30) Kauno MBA veiklos gerinimui

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) yra parengęs priemonių planą Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, adresu Sandraugos g. 12, Kaunas (Kauno MBA), veiklos gerinimui. Priemonių planas atnaujintas 2019-05-30.

Susijusi informacija: Priemonių planas (atnaujintas 2019-02-20) Kauno MBA veiklai gerinti.

Kauno RATC informacija