Informacija dėl Kauno MBA vykdomų darbų

Vykdant VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB “RB Baltic” 2019-07-15 pasirašytą sutartį dėl komposto vartytuvo remonto paslaugų teikimo š. m. rugpjūčio 6-9 dienomis Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose adresu Sandraugos g. 12, Kaunas planuojama išvaryti komposto vartytuvą iš garažo į kiemą pirminiams apiplovimo darbams atlikti, todėl biologinio apdorojimo pastato  vartai nuo garažo pusės dėl aptarnaujančio personalo vykdomų darbų tam tikrais momentais gali būti praveriami. Dėl šios priežasties galima momentinė nepageidaujamų kvapų sklaida.

Atsiprašome visų aplinkinių dėl galimų nepatogumų ir informuojame, kad ši situacija yra laikina.

Kauno RATC informacija