Informacija dėl Kauno MBA vykdomų darbų

Informuojame, kad VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB “ABB” 2019-09-20 pasirašė sutartį dėl dažnio keitiklio paslaugų teikimo. Dėl šios priežasties Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose š. m. spalio 24 ir 25 dienomis bus vykdomi biologinio apdorojimo pastate esančių ventiliatorių VCN-B-027 ir VCN-B-028 dažnio keitiklių keitimo darbai. Bus atliekami montavimo, derinimo, paruošimo tolimesniam eksploatavimui darbai.

Norint atlikti sutartinius įsipareigojimus turi būti sustabdytas abiejų ventiliatorių nepertraukiamas darbas. Neesant nenumatytoms kliūtims suplanuoti darbai bus atlikti per dvi dienas. Dėl sustabdytos ventiliatorių veiklos galima momentinė nepageidaujamų kvapų sklaida.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Kauno RATC informacija