Informacija dėl Kauno MBA vykdomų darbų

Informuojame, kad nuo š. m. liepos 23 d. pradedami planiniai oro paėmimo grotelių valymo darbai biologinio apdorojimo pastate ir biofiltro dozavimo angų valymas. Norime atkreipti dėmesį, kad grotelės, esančios biologinio apdorojimo pastate, yra  11 m aukštyje, sunkiai prieinamos, darbuotojams sąlygos pastato viduje dėl aukštos temepratūros, dulkėtumo, drėgmės greitam ir efektyviam darbui ribotos. Patikiname, kad oro valymo sistema t. y. oro ištraukimo ventiliatoriai VCN-B-027 ir VCN-B-028, skruberiai, biofiltrai veiks numatytu projektiniu režimu.

Minėtiems darbams atlikti gali būti reikalingas biologinio atliekų apdorojimo pastato vartų trumpalaikis atvėrimas.

Dėl numatytų planinių valymo darbų galima momentinė nepageidaujamų kvapų sklaida. Neiškilus nenumatytoms aplinkybėms planuojama darbus atlikti iki š. m. liepos 29 d.

Atsiprašome visų aplinkinių dėl galimų nepatogumų ir informuojame, kad situacija yra laikina.