Planiniai veiksmai MBA

„VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančiuose Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose (toliau – Kauno MBA) š. m. lapkričio  27 d. planuojamas dviejų biofiltrų įkrovų mėginių paėmimas tyrimams. Iš paimtų mėginių bus atliekami tyrimai biofiltrų įkrovų veikimo efektyvumui nustatyti.

Siekiant, kad į aplinką nesklistų nemalonūs kvapai mėginių paėmimo metu bus paeiliui atjungti oro valymo įrenginiai. Imant mėginį iš biofiltro Nr. 1 bus atjungti ventiliatorius VCN-B-027 ir skruberis Nr. 1. Imant įkrovos mėginį iš biofiltro Nr. 2 bus atjungti ventiliatorius VCN-B-028 ir skruberis Nr. 2.

Patikiname, kad viso įkrovos mėginio paėmimo metu viena iš dviejų oro valymo linijų visada veiks numatytu projektiniu režimu.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Kauno RATC adminsitracija“