Kauno technologijos universiteto studentų ekskursija į Kauno MBA ir Lapių sąvartyną.

Ekskursija Kauno MBA

Š. m. spalio 1 d. KTU Aplinkos inžinerijos instituto Darnaus valdymo ir gamybos magistrantūros programos 1 kurso studentai lankėsi Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose (Sandraugos g. 12, Kaunas) (Kauno MBA) ir Lapių regioniniame sąvartyne (Sąvartos g. 1, Lepšiškių km., Kauno r.). Ekskursijos dalyviai buvo supažindinti su Kauno MBA veikla, technologiniais atliekų rūšiavimo Kauno MBA procesais, atliekų rūšiavimo ir sutvarkymo principais. Studentai domėjosi kokie reikalavimai yra taikomi sąvartynų įrengimui, eksploatavimui ir uždarymui (sąvartyno uždengimui), kaip veikia sąvartyno filtrato surinkimo bei nudujinimo sistemos.

Taip pat šią dieną Kauno MBA ir Zabieliškio MAR lankėsi Seimo narys Kasparas Adomaitis, kuris aktyviai veikia aplinkos apsaugos, energetikos bei žaliosios politikos srityse. Šią vasarą Seimo narys pradėjo lankytis šalies regioniniuose atliekų tvarkymo centruose, aiškintis problematiką, kylančius iššūkius bei esamas galimybes.

Kauno MBA įrenginiai veikia nuo 2016 m. pradžios. Juose surenkamos ir  tvarkomos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių. Įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos perduodamos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos yra kompostuojamos.

Lapių regioninis sąvartynas veikia nuo 1973 m. Jis buvo rekonstruotas 2009 m. pabaigoje pagal visus Lietuvos Respublikos ir ES aplinkosauginius reikalavimus VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008). Projekto biudžetas 34,4 mln. eurų: iš jų 29,2 mln. eurų skirti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 5,2 mln. eurų prie projekto įgyvendinimo prisidėjo projekto vykdytojas Kauno RATC. ui (Kauno RATC) įgyvendinant Europos  Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.