Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės statyba Raseinių rajone

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (projekto partneris) kartu su Raseinių rajono savivaldybe (projekto vykdytojas) pagal partnerystės sutartį įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir projekto vykdytojo lėšomis projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ ir stato didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (DGASA) Raseinių r., Ariogalos sen., Gėluvos kaime.

Projekto tikslas – plėtoti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Raseinių rajono savivaldybėje.

Šio tikslo įgyvendinimui 2021 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „Vigatas“. Numatoma statybos darbų pabaiga – 2021 m. spalio 21 d. (2 mėn. galimas sutarties pratęsimas). Maksimali statybų trukmė – 7 mėn.

Projektui skirtos lėšos – 348 660.58 Eur su PVM. Įsisavinta lėšų dalis – 74,84 %. 

Primename, jog gyventojai į DGASA gali atvežti didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, liuminescencines lempas, buityje susidarančias statybines atliekas, naudotas padangas, akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingas atliekas. Šiose aikštelėse surinktos atliekos saugojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones.