Informacija apie Kauno MBA remonto darbus

Informuojame, kad VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC), eksploatuodamas komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, esančius adresu Sandraugos g. 12, Kaune (Kauno MBA), siekia taikyti geriausią praktiką ir pažangiausius technologinius procesus. Siekiant užtikrinti šios visuomenei būtinos viešosios paslaugos – komunalinių atliekų tvarkymo tinkamą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį teikimą, privaloma nuolat stebėti bei atnaujinti Kauno MBA įrenginių eksploatavimo procesus.

Siekdamas vykdomos veiklos skaidrumo ir viešumo, Kauno RATC informuoja, kad nuo š. m. lapkričio 24 d. bus vykdomi Kauno MBA planiniai remonto darbai – bus atliekami biofiltro Nr. 2 įkrovos keitimo darbai ir kapitalinis skruberio Nr. 2 remontas (Darbai).

Atkreipiame dėmesį, kad Kauno MBA įrenginio patalpose esanti ir veikianti oro valymo sistema iš  biologinio apdorojimo pastato orą ištraukia dvejomis atskiromis linijomis, kurių projektinis našumas yra didesnis nei paduodama valytino oro. Tai reiškia, kad vienai linijai neveikiant, kita, tokiu atveju, dirba savo jau maksimaliu projektiniu našumu. Vykdomų Darbų metu viena iš dviejų Kauno MBA oro valymo sistemos linijų veiks pilnu pajėgumu ir į aplinką pateks tik visiškai išvalytas oras.

Kauno RATC Darbus vykdys laikydamasis visų numatytų reikalavimų bei siekdamas, kad atliekami Darbai keltų kuo mažiau diskomforto aplinkinėse vietovėse. Atsiprašome už galimus sukeltus nepatogumus bei prašome supratimo įvertinant atliekamų Darbų svarbą bei būtinybę.