Mokinių ekskursija po Kauno MBA

Š. m. lapkričio 26 d. ir gruodžio 3 d. Šiaurės licėjaus bei Užliedžių mokyklos antros klasės mokiniai lankėsi Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose (Kauno MBA).

Kasmet paskutinę lapkričio savaitę vykstanti Europos atliekų mažinimo savaitė – visose Europos šalyse vienu metu vykstanti kampanija, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo klausimais. Norint prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo turime ugdyti ir šviesti visuomenę ir ypač jaunąją kartą.

Mokiniai ekskursijos metu supažindino su komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veikla, technologiniais atliekų rūšiavimo procesais, atliekų rūšiavimo ir sutvarkymo principais.