Skelbiamas aukcionas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) rengia pripažinto nereikalingu, netinkamu naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą tiesioginiame viešame prekių aukcione.

Parduodamos automobilinės svarstyklės ir atliekų presavimo įrenginys.

Aukciono data ir laikas  – 2022 m. sausio 12 d. 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas, posėdžių salėje.

Dalyvių registracija – 2022 m. sausio 12 d. nuo 9.30 val. iki 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti:

  1. automobilines svarstykles – 2022 m. sausio 4 d. adresu Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r.;
  2. atliekų presavimo įrenginį (presą) – 2022 m. sausio 5 d. adresu Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r.
Eil. nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Turto pagaminimo/įvedimo į eksploataciją data Pradinė aukciono kaina Eur be PVM Pastabos
1.Automobilinės svarstyklės 12404003 2009-07-31 42383,12 Sugedusios, techniškai netvarkingos.
2.Atliekų presavimo įrenginys (presas) 12408006 2009-07-15 7000,00 Reikalingas kapitalinis remontas.
Viso: 49383,12

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti telefonu +370 682 55780, techninis inžinierius Darius Dijokas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 procentai nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks  2022 m. sausio 19 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto turto pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 30% ankstesniame aukcione nustatytos pradinės kainos.

Aukciono dalyvio registracijos mokestis – 20 Eur ir jis galioja tik jame nurodyto turto aukcionui. Pakartotinio aukciono dalyvio registracijos mokestis  – 20 Eur.

Banko sąskaitos numeris, į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: A/s LT134010042500319096, Luminor Bank AS.

Aukciono žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami.

Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po informavimo apie laimėtą turtą.

Dalyvis, ketinantis dalyvauti aukcione, pateikia:

  1. adresą (buveinės) ar elektroninio pašto adresą;
  2. aukciono dalyvio registravimo mokesčio apmokėjimą įrodančius dokumentus;
  3. jeigu dalyvis fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. jeigu dalyvis juridinis asmuo Lietuvos arba užsienio asmens registravimo patvirtintą kopiją;
  5. jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas;
  6. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Kontaktinis asmuo dėl aukciono tvarkos ir sąlygų – veiklos administravimo vadovė Violeta Dumčienė, tel.: 8 606 51182, el. paštas: violeta@kaunoratc.lt.

Parduodamo turto nuotraukos:

Atliekų presavimo įrenginys

Atliekų presavimo įrenginys

Automobilinės svarstyklės

Automobilinės svarstyklės

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro aukcionas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Kauno RATC nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo tiesioginiuose aukcionuose taisyklėmis, patvirtintomis Kauno RATC  visuotinio dalininkų  2021 m. gruodžio 17 d.  sprendimu Nr. D21-6-4  ,, Dėl VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“. Jas galite rasti ČIA