Informacija dėl Kauno MBA vykdomų darbų

Informuojame, kad VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC), eksploatuodamas komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, esančius adresu Sandraugos g. 12, Kaune (Kauno MBA), siekia taikyti geriausią praktiką ir pažangiausius technologinius procesus.

Siekiant užtikrinti šios visuomenei būtinos viešosios paslaugos – komunalinių atliekų tvarkymo tinkamą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį teikimą, privaloma nuolat stebėti bei atnaujinti Kauno MBA įrenginių eksploatavimo procesus.

Siekdamas vykdomos veiklos skaidrumo ir viešumo, Kauno RATC informuoja, kad nuo š. m. balandžio 15 d. bus vykdomi Kauno MBA remonto darbai – bus atliekami Biologinio apdorojimo pastato stogo garo izoliacijos sandarinimo darbai (Darbai). D​​​​​​​arbų būtinybė buvo nustatyta Kauno RATC užsakymu atliktus Biologinio apdorojimo pastato stogo ekspertizę bei paaiškėjus, kad statybos metu buvo tyčia paslėpti defektai – netinkamai įrengta stogo garo izoliacija.

Atsiprašome už galimus sukeltus nepatogumus bei prašome supratimo įvertinant atliekamų Darbų svarbą bei būtinybę.