Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2019 m. lapkričio 14 d. pasirašė iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-0005 „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ sutartį. Projektas vykdomas pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT”.

Projekto tikslas – sukurti detalų algoritmą, kuris bus pagrįstas atliktais sąvartynų kasybos bandymais ir algoritmo pagrindu sukurti programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.

Šiuo metu yra įgyvendinamas II projekto etapas – atliekami bandomieji parinktų sąvartynų kasybos, gręžimo ir išteklių įvertinimo darbai. II etape dalyvauja trys dalyviai: Kauno technologijos universitetas, UAB „Elhic“ ir UAB „Dts solutions“. Dalyvių tikslas yra bandomuoju sąvartynų kasybos ir/ar gręžimo metodo būdu pagrįsti I etapo metu surinktus statistinius esamų ir uždarytų sąvartynų duomenis, kurie III etapo metu bus naudojami kuriant algoritmą ir duomenų bazę, skirtą įvertinti pasirinktuose sąvartynuose esančių išteklių atgavimo galimybes.

2022 m. kovo mėn. Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) dalyvių grupė atliko kasinėjimo darbus Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Iškasta frakcija buvo gabenama į Alytaus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius morfologinei analizei atlikti.

Balandžio mėn. KTU atliko kasinėjimo darbus Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1-osios ir 3-osios sekcijų teritorijose. Iškasta ir išsijota frakcija buvo vežama į Kauno mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius morfologinei analizei atlikti.

Balandžio mėn. KTU taip pat atliko uždaryto Kuršėnų sąvartyno (Šiaulių regionas) gręžimo darbus.šėnų sąvartyno (Šiaulių regionas) gręžimo darbus.

2022 m. vasario mėn. UAB „Elhic“ atstovai atliko gręžimo darbus uždarytame Radviliškio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje (Šiaulių regionas).

Gegužės-birželio mėn. UAB „Elhic“ yra numatę Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno bei uždaryto Budnikų sąvartyno (Kauno regionas) gręžimo darbus.

UAB „Dts solutions“ gegužės-birželio mėn. yra numatę kasinėjimo/gręžimo darbus trijuose sąvartynuose: Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno I sekcijoje, Aleknaičių savartyne (Šiaulių regionas) ir Zabieliškio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne (Kauno regionas).

Tikimasi, kad projekto metu sukurtas inovatyvus produktas bus reikalingas Lietuvos regioniniams atliekų tvarkymo centrams (RATC), disponuojantiems veikiančiais regioniniais ir uždarytais sąvartynais, taip pat savivaldybėms bei Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos ministerijoms.