SKELBIAMAS AUKCIONAS

Nuotrauka

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) rengia pripažinto nereikalingu, netinkamu naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą tiesioginiame viešame prekių aukcione. Pradinė prekės kaina bei aukciono taisyklės skelbiamos Kauno RATC internetiniame puslapyje www.kaunoratc.lt ir „Kauno diena“ internetiniame portale.

Aukciono data ir laikas  – 2022 m. birželio 14 d. 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas, posėdžių salėje.

Dalyvių registracija – 2022 m. birželio 14 d. nuo 9.30 val. iki 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas.

Parduodamas turtas:

Eil. Nr.Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Turto pagaminimo/įvedimo į eksploataciją data Pradinė aukciono kaina Eur su PVM Pastabos
1.Atliekų presavimo įrenginys (presas)12408008 2009-07-15 2000,00Preso transporterio guoliai sugedę. Konteineriai neparduodami.
Viso: 2000,00

Parduodamą turtą galima apžiūrėti:

  1. Atliekų presavimo įrenginį (presą) – 2022 m. birželio 7 d. adresu Kalniškių k., Raseinių r.

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti telefonu +370 646 25441, atliekų priėmimo aikštelių inžinierius Vygantas Miliūnas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 procentai nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks  2022 m. birželio 21 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto turto pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 30% ankstesniame aukcione nustatytos pradinės kainos.

Aukciono dalyvio registracijos mokestis – 20 Eur ir jis galioja tik jame nurodyto turto aukcionui. Pakartotinio aukciono dalyvio registracijos mokestis  – 20 Eur.

Banko sąskaitos numeris, į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: A/s LT134010042500319096, Luminor Bank AS.

Aukciono žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami.

Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po informavimo apie laimėtą turtą.

Dalyvis, ketinantis dalyvauti aukcione, pateikia:

  1. adresą (buveinės) ar elektroninio pašto adresą;
  2. aukciono dalyvio registravimo mokesčio apmokėjimą įrodančius dokumentus;
  3. jeigu dalyvis fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. jeigu dalyvis juridinis asmuo Lietuvos arba užsienio asmens registravimo patvirtintą kopiją;
  5. jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas;
  6. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Kontaktinis asmuo dėl aukciono tvarkos ir sąlygų – veiklos administravimo vadovė Violeta Dumčienė, tel.: 8 606 51182, el. paštas: violeta@kaunoratc.lt.

Nuotraukos: