KAUNO RATC VADOVO PRANEŠIMAS KONFERENCIJOJE „SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION: HOW TO MAKE IT POSSIBLE“

Kauno RATC vadovas ir Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos viceprezidentas Laurynas Virbickas, š. m. lapkričio 10 d. KTU aplinkos inžinerijos instituto organizuojamoje 4-oje tarptautinėje konferencijoje: „SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION: HOW TO MAKE IT POSSIBLE“ skaitė pranešimą „Ką apie Lietuvą ir mūsų vartojimo įpročius kalba atliekos“.

Tarptautinė konferencija, organizuojama jau 4-tąjį kartą: tvarumas ir inovacijos yra ne ateitis, o dabartinis scenarijus. Linijinis ekonomikos augimo modelis nebegali patenkinti šiuolaikinės visuomenės poreikių globaliame pasaulyje. Taigi, kyla klausimas – tvarus vartojimas ir gamyba: kaip tai padaryti?

Lietuvos patirtis rodo, kad geriausių rezultatų galima pasiekti, kai visos suinteresuotos šalys susivienija vardan tvarumo: smulkus ir stambus verslas, mokslo atstovai, pati valstybė ir politikai.

Konferencijos teminės sritys: pramonės sutelkimas švariai žiedinei ekonomikai, švarios, įperkamos ir saugios energijos tiekimas, statyba ir renovacija efektyviai vartojant energiją ir išteklius, spartinti perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo, kurti sąžiningas, sveikas ir aplinką tausojančias maisto sistemas, išsaugoti ir atkurti ekosistemas ir biologinę įvairovę,nulinė tarša aplinkai be toksinių medžiagų.