KAUNO RATC ATSTOVAI DOMĖJOSI INOVATYVIAIS MAISTO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ VEIKIMO PRINCIPAIS

VšĮ Kauno regiono atliekų centro (toliau – Kauno RATC) valdybos ir administracijos atstovai 2022 m. lapkričio 22 – 24 d. lankėsi Šveicarijoje. Dalykinės kelionės tikslas – susipažinti su inovatyvių maisto apdorojimo įrenginių veikimo principais.

Įmonė Biogreenline pristatė maisto ir virtuvės atliekų atskyrimo nuo pakuočių ir kitų priemaišų įrenginį. Jo veikimo principas – uždarame vertikaliame įrenginyje atliekos atskiriamos į skystą masę, tinkamą biodujų gamybai, ir sausą frakciją. Įmonė Villiger pristatė modernius konteinerius tiek biologiškai skaidžioms, tiek ir kitoms atliekoms, pademonstravo požeminę konteinerių infrastruktūrą ir jos diegimo principus tankiai užstatytose vietovėse. Kauno RATC delegacijos dalyviai taip pat turėjo galimybę apžiūrėti Apencelio miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Ši aikštelė įrengta lengvų konstrukcijų pastate – taip sukuriamos komfortabilios sąlygos tiek atliekų turėtojams, tiek aikštelės darbuotojams tinkamai tvarkyti atliekas.

Kauno RATC delegacija dalykinės kelionės metu pasisėmė žinių, reikiamų sėkmingam atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkimo įdiegimui Kauno regione. „Siekis atliekas tvarkyti remiantis žiedinės ekonomikos principais – įgyvendinamas, tačiau tam reikalingos tiek modernios technologijos bei įrenginiai, tiek atliekų tvarkytojų bei gyventojų pasiryžimas prisidėti prie tvaraus atliekų tvarkymo“ – teigia Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas.

Kauno RATC informacija