ITALIJOS EKSPERTŲ APSILANKYMAS KAUNO MBA IR ZABIELIŠKIO MAR

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) atsakingai vertina savo vykdomos ūkinės veiklos svarbą bei teikia pirmenybę veiklos vykdymo modeliui, kuris keltų kaip įmanoma mažiau nepatogumų aplinkiniams gyventojams. Siekiama Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose (toliau – Kauno MBA) ir Zabieliškio mišrių komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose (toliau – Zabieliškio MAR) taikyti kvapų kontrolės mechanizmus įtraukiant naujas paskaičiuotas ir tinkamas kvapų kontrolės ir mažinimo priemones.

Šiuo tikslu 2022 m. lapkričio 30 d. – 2022 m. gruodžio 1 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR lankėsi ekspertai iš Italijos Mion Ventoltermica Depurazioni S.P.A. (toliau – MVT) įmonės E. Prudenzo ir S. Stojanovic, kurie nuodugniai apžiūrėjo ir įvertino Kauno RATC eksploatuojamų įrenginių kvapų valdymo ir oro valymo priemones. Ekspertai teigiamai įvertino Kauno MBA pokyčius, įvykusius nuo 2020 metų. „Kauno RATC vadovybė verta didžiausio pagyrimo lyginant Kauno MBA būklę iki 2020 m. rudens ir po 2020 m. rudens.“ – teigė MVT įmonės inžinierius S. Stojanovic.

Vizito metu buvo daug diskutuota apie galimus technologinio proceso tobulinimo žingsnius Kauno MBA. MVT ekspertai rekomendavo ir toliau nuolat palaikyti technologinio proceso ir įrenginių stebėjimą bei priežiūrą, periodiškai atlikti įrenginių (mechanizmų) aptarnavimą.  Kaip vieną iš galimų priemonių didinti oro valymo rodiklius pasiūlė pakeisti biofiltrų įkrovą specialia kelmų mediena. Ekspertai teigiamai įvertino Kauno RATC planuojamą biologinio apdorojimo pastato vamzdynų po tranšėjomis valymą bei pasiūlė po valymo suvienodinti oro įpūtimo srautus grindyse. Atlikus šiuos darbus, būtų galima planuoti ir didesnius Kauno MBA modernizacijos darbus.

Kauno RATC vadovas Laurynas Virbickas džiaugėsi konstruktyviu ekspertų iš Italijos vizitu: „Diskusijos su srities žinovais visuomet naudingos bei atnešančios pokyčių kasdienėje veikloje. Reaguodami į Mion Ventoltermica Depurazioni S.P.A. specialistų rekomendacijas atlikę vamzdynų valymo darbus bandysime suvienodinti oro įpūtimo srautus.  Taip pat planuojame biofiltrų įkrovos pirkimą“.

Kauno RATC informacija ir nuotrauka