„APLINKOSAUGA, ENERGIJA IR KLIMATO KAITA“ PROJEKTO HAZ-IDENT ĮGYVENDINIMO PABAIGOS RENGINYS

PAVEIKSLĖLIS

Rugpjūčio 24 d. Kauno RATC atstovai lankėsi Šiauliuose, kur vyko 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita“ projekto HAZ-IDENT įgyvendinimo pabaigos renginys, organizuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

Išplėtėme žinias ne tik sužinodami projekto rezultatus, o ir apsilankydami pažintinėje ekskursijoje, organizuotoje UAB „Toksika“ Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo padalinyje.