REGIONINIAI ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAI SUOMIJOJE DOMĖJOSI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PERDIRBIMU

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras bei kiti regioniniai atliekų tvarkymo centrai, Suomijos Aplinkos Ministerijos kvietimu dalyvavo jų organizuojamame projekte „FinBaltRecycling“.  Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Estijos, Lietuvos ir Lenkijos aplinkos ministerijomis. Projektu siekiama padidinti Suomijos ir Baltijos jūros regiono šalių ekspertų mainus biologinių atliekų tvarkymo ir maistinių medžiagų perdirbimo klausimais. Paskatinti Baltijos jūros regiono šalių pasikeitimą patirtimi.

Vizito metu susipažinta su Suomijos bioatliekų ir maistinių medžiagų perdirbimo sistemomis bei biodujų ekosistemomis.

Atstovai apsilankė Suomijos Aplinkos Ministerijoje. Vizito dalyviai supažindinti su pažangiais suomiškų maistinių medžiagų perdirbimo, biologinių atliekų tvarkymo ir biodujų gamybos sprendimais aplankant Suomijos įmones. Dalyviai apsilankė biologinių atliekų apdorojimo vietose Helsinkyje.

Viešnagės dalyviams pristatyta Suomijos požiūris į aplinkosauginio sąmoningumo ugdymą, valstybės, atliekų tvarkymo organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir veiksmus, piliečių motyvavimą atskiram atliekų surinkimui, apsilankė Suomijos pakartotinio naudojimo centre.