INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANĄ

Kauno miesto savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-402 patvirtino Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Kauno miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje https://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga/ bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.kaunoratc.lt/teisine-informacija/. Taip pat su patvirtintu Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registrehttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02098830520411ee81b8b446907f594f.