INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANĄ

Raseinių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-261 patvirtino Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) interneto svetainėje https://www.raseiniai.lt/atlieku-tvarkymas/ bei Teisės aktų registrehttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41cb09f0634611ee9fc7ee37cec6fc59.Aprašymas, kuriame pateikti  motyvai, lėmę alternatyvos pasirinkimą, kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus, plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonės ir pati vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma paskelbti Savivaldybės administracijos interneto svetainėje https://www.raseiniai.lt/skelbimai/. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.kaunoratc.lt/teisine-informacija/.