INFORMACIJA DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MOKESČIO PAKEITIMO

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainiai, patvirtinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2023 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. 23-6-1 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, Kauno regioniniuose sąvartynuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo“ – už mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą nustatomas ATM – 106,64 Eur (be PVM) už 1 toną.