KAUNO RATC INVESTICIJOS SUDERINTOS SU VALSTYBINE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino iki 2022 m. gruodžio 31 d. atliktas regioninių atliekų tvarkymo centrų investicijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu.

Iki 2022 metų gruodžio 31 d. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ investavo į turtą 64 241,17 tūkst. Eur, likutinė šio turto vertė 15 101,12 tūkst. Eur. Pateiktų derinti investicijų, naudojamų reguliuojamojoje veikloje, likutinė vertė yra 3 443,72 tūkst. Eur, o naudojamų nereguliuojamojoje veikloje, likutinė vertė – 11 651,74 tūkst. Eur.

Suderinto reguliuojamoje veikloje naudojamo turto išlaikymo sąnaudos bus įvertintos regioninėse atliekų tvarkymo kainose, kurias VERT nustatys ateityje.

VERT informacija