SKELBIAMAS AUKCIONAS

SKELBIAMAS AUKCIONAS PAVEIKSLĖLIS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) organizuoja pripažinto nereikalingu, netinkamu naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą tiesioginiame viešame prekių aukcione. Pradinė prekės kaina bei aukciono taisyklės (čia) skelbiamos Kauno RATC internetiniame puslapyje www.kaunoratc.lt ir „Kauno diena“ internetiniame portale.

Parduodamas turtas :

Aukciono data ir laikas – 2024 m. sausio 24 d. 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas, posėdžių salėje.

Dalyvių registracija – 2024 m. sausio 24 d. nuo 9.30 val. iki 10.00 val., Pramonės pr. 4A, Kaunas.

Parduodamą turtą (kompiuterį Pentium IV (su programine įranga)) galima apžiūrėti 2024 m. sausio 15 – 17 dienomis adresu Zabieliškio k., Liepų g. 16, Pelėdnagių sen., Kėdainių raj.

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su sąvartynų inžinieriumi Dariumi Dijoku, tel. Nr. +370 682 55780.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 procentai nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks 2024 m. sausio 30 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto turto pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 30% ankstesniame aukcione nustatytos pradinės kainos.

Aukciono dalyvio registracijos mokestis – 20 Eur ir jis galioja tik jame nurodyto turto aukcionui. Pakartotinio aukciono dalyvio registracijos mokestis – 20 Eur.

Banko sąskaitos numeris, į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: A/s LT134010042500319096, Luminor Bank AS.

Aukciono žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami.

Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio aukciono.

Dalyvis, ketinantis dalyvauti aukcione registracijos metu pateikia:

1. adresą (buveinės) ar elektroninio pašto adresą;

2. aukciono dalyvio registravimo mokesčio apmokėjimą įrodančius dokumentus;

3. jeigu dalyvis fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4. jeigu dalyvis juridinis asmuo Lietuvos arba užsienio asmens registravimo patvirtintą kopiją;

5. jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas;

6. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Kontaktinis asmuo dėl aukciono tvarkos ir sąlygų – teisininkė Rita Bandzienė, tel.: 8 606 50229, el. paštas: teisininkas@kaunoratc.lt.