KEIČIASI ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MOKESTIS REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE

Nuo 2024 m. balandžio 1 d.   įsigalioja nauji atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainiai į Lapių ir Zabieliškio regioninius sąvartynus, kurie patvirtinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. D24-1-14 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, Kauno regioniniuose sąvartynuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo“.

Už kitų atliekų, neturinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims) – 109,00 Eur (be PVM) už 1 toną.

Už kitų atliekų, turinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims) – 119,00 Eur (be PVM) už 1 toną.