INFORMACIJA  APIE VERT PATVIRTINTUS KAUNO RATC ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO LAIKOTARPIUS

2024-04-02 posėdžio metu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (Kauno RATC) ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.

Kauno RATC pateiktame prašyme prašė atliekų tvarkymo veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui nustatyti kitą, nei Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas), nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį. Taip pat įstaiga prašė nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpį ilgalaikiam turtui, kurio skaičiavimo laikotarpiai nėra nustatyti Apraše.

Buvo prašoma sutrumpinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius sekančioms ilgalaikio turto grupėms:

Eil. Nr.Turto grupės pavadinimasVERT Aprašo 1 priede nustatytas nusidėvėjimo laikotarpisKauno RATC siūlomas nusidėvėjimo laikotarpis
1.Atliekų surinkimo aikštelės50-7015
2.Keliai25-3015
3.Surenkamieji, išardomieji ir kiti pastatai  20-2515
4.Eksploatuojamų ir uždarytų sąvartynų atliekų kaupai  Pagal maksimalų priimamų atliekų kiekį15
5.Vartai2015
6.Kiti nesudėtingi statiniai (atitvarinės sienelės iš betoninių blokelių)  20-255
7.DGASA laikino tipo pastatų/daiktų atiduotuvė  20-255
8.Atliekų konteineriai125

Iš pateikto sąrašo VERT nutarė ilgalaikio turto grupei „Statiniai – kiemo aikštelė, kompostavimo aikštelė, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė“ (Eil. Nr. 1.) nustatyti 15 metų nusidėvėjimo laikotarpį, o kitų ilgalaikio turto grupių turtui Kauno RATC prašomam nusidėvėjimo laikotarpio trumpinimui nepritarti ir taikyti Aprašo 1 priede nustatytus nusidėvėjimo laikotarpius.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-02 posėdžio medžiaga galite čia.