LIETUVOS APELIACINIAME TEISME ISTORINĖ PERGALĖ

Paveikslėlis

Lietuvos apeliacinis teismas paliko iš esmės nepakeistą Kauno apygardos teismo po septynerių metų bylos nagrinėjimo priimtą sprendimą, kuriuo pripažinta, jog rangovo UAB ,,RTS Infra construction“ (Jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Autokausta” ir ,,AS EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG”) 2015 m. pastatyti komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai Kauno mieste (toliau – Kauno MBA) ir mechaninio atliekų rūšiavimo su biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo kartu su žaliosiomis atliekomis įrenginiai Zabieliškio sąvartyne (toliau – Zabieliškio MAR) pastatyti su visa eile defektų.

MBA defektai – rangovo kaltė

Tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl vos po gero pusmečio nuo Kauno MBA eksploatavimo pradžios sudegusio komposto vartytuvo bei sulaikytų garantijos pinigų – beveik 1,64 mln. Eur., kuriais buvo užtikrinta, jog rangovas įvykdys visas savo prievoles.

Kauno RATC matydamas, kad rangovas nešalina garantiniu laikotarpiu nustatytų defektų, pasinaudojo teise į garantiją, t. y., kreipėsi į Nordea Bank AB Lietuvos skyrių dėl beveik 1, 64 mln. Eur sumos išmokėjimo, kuriuos ji panaudos Kauno MBA ir Zabieliškio MAR nustatytiems technologiniams bei statybiniams defektams pašalinti. Rangovas pateikė priešieškinį, kaltindamas, kad Kauno RATC neteisėtai pasisavino pinigus.

Kauno apygardos teismas paskyrė nepriklausomą tarptautinę ekspertizę, kurios metu buvo analizuojami Kauno MBA ir Zabieliškio MAR defektai, aiškinamasi jų priežastys bei siūlomi sprendimai. Ekspertai ne tik pateikė savo išvadas, bet buvo apklausiami ir teismo posėdžiuose, kuriuose savo išvadas ne tik patvirtino, bet ir papildomai argumentavo. Ekspertai konstatavo, kad rangovas yra padaręs defektų, kurių šalinimo bendra kaina pagal 2019 m. kovo mėnesio kainas siekia virš 2,33 mln. Eur (neskaitant sudegusio vartytuvo remonto), 2023 metų statybos darbai reikšmingai pabrango. Pagal oficialus statistikos duomenis statybos kainos Lietuvoje nuo 2019 m. kovo iki 2023 m. liepos pakilo 38 procentais, o pastatų remontas pabrango dar daugiau – 41 proc. ir toliau brangsta. Abiejų teismų vertinimu, yra įrodyta, kad rangovo tiek statybiniams, tiek technologiniams defektams ištaisyti reikalinga suma yra žymiai didesnė už ginčo garantijos sumą.

Kur Kauno RATC panaudos garantijos pinigus?

„Džiaugiamės šia svarbia pergale.  – teigia Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas. – Problemos, kurias šiandien turime yra užprogramuotos nuo pat pradžios. Teismai ir ekspertai konstatavo, kad ne visi sprendiniai yra tinkami, kad statant objektus padaryta daug įvairiausių defektų. Sulaikytus garantijos pinigus panaudosime bent dalies technologinių defektų, kurie sąlygoja opiausias įrenginių problemas, ištaisymui.“