Apie mus

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 metų kovo 5 dieną. Įstaigos dalininkai – 6 Kauno apskrities savivaldybės ir UAB „Kauno švara“. Regiono savivaldybės Steigimo sutartimi įsipareigojo laikytis vieningų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo principų, kad valstybinės reikšmės projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.

Projektui „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ skirta 63,6 mln. Lt ES ir nacionalinių lėšų, iš kurių ES Sanglaudos fondas finansavo 75 proc. Projekto trukmė – 2004-2009 m.

SVARBI INFORMACIJA DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MOKESČIO PAKEITIMO nuo 2020-06-01

Nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojo ATM tarifai, Eur/t be PVM

Nauji atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai (ATM) patvirtinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2020-03-17 sprendimu Nr. D20-2-1.

Atliekų pavadinimasJuridiniams (Eur/t be PVM)Fiziniams (Eur/t be PVM) Kaina Eur/t su PVM
Komunalinės atliekos (vežant kartu juridinių ir fizinių asmenų), vidutinis ATM 62,81
Komunalinės atliekos (vežant tik juridinių asmenų)80,00 96,80
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto)80,0080,0096,80
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto)100,00100,00121,00
Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos47,480,0057,45