Informacija apie darbo užmokestį

Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.

2018 m.
Pareigybės
pavadinimas
Vidutinis darbuotojų
skaičius
Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis, Eur
Vadovai71240,43
Specialistai11829,36
Kvalifikuoti darbuotojai16627,84
Darbininkai39559,62
2019 m. III ketv.
Pareigybės
pavadinimas
Vidutinis darbuotojų
skaičius
Nustatytas vidutinis
darbo užmokestis, Eur
Vadovai81734,75
Specialistai131214,00
Kvalifikuoti darbuotojai16934,74
Darbininkai48780,25