Informacija apie darbo užmokestį

Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.

2018 m.
Pareigybės
pavadinimas
Vidutinis darbuotojų
skaičius
Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis, Eur
Vadovai71240,43
Specialistai11829,36
Kvalifikuoti darbuotojai16627,84
Darbininkai39559,62
2019 m. IV ketv.
Pareigybės
pavadinimas
Vidutinis darbuotojų
skaičius
Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis, Eur
Vadovai81734,75
Specialistai141176,57
Kvalifikuoti darbuotojai16934,74
Darbininkai49793,00
2019 m.
Pareigybės
pavadinimas
Vidutinis darbuotojų
skaičius
Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis, Eur
Vadovai 81734,75
Specialistai 141180,44
Kvalifikuoti darbuotojai 16934,74
Darbininkai 45782,64