Background image

Informacija apie Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Statybininkų g. 3-19, Kaunas, tel. (8-37) 311267.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtra.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr., Kėdainių r., Zabieliškio k., sklypo kad. Nr. 5350/0016:511.
  4. Pagal LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-06-04 atrankos išvadą Nr. 45/(PAV)-D2-1798 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre, Statybininkų g. 3-19, Kaunas, tel. (8-37) 311267, faks. (8-37) 490734, el. p: info@kaunoratc.lt, I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45.
  6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima teikti LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8-37) 302606, faks. (8-37) 320854.
  7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8-37) 302606, faks. (8-37) 320854, ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre, Statybininkų g. 3-19, Kaunas, tel. (8-37) 311267, faks. (8-37) 490734, el. p: info@kaunoratc.lt.

Kauno RATC informacija 2013-06-13