Background image

Informacija dėl Kauno MBA vykdomų darbų

Informuojame, kad  nuo š. m. spalio 27 dienos atliekami ventiliatoriaus VCN-B-0027 elektros variklio guolių, lanksčių jungčių keitimo darbai biologinio atliekų apdorojimo pastate Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (toliau – Kauno MBA). Po atliktų darbų profilaktiškai numatyti ventiliatoriaus sparnuotės valymo bei balansavimo darbai. Remonto/valymo darbai nesant trikdžių numatyti apie 10 darbo dienų.

Kad į aplinką nesklistų nemalonūs kvapai ventiliatoriaus VCN-B-027 planinių remonto darbų metu atjungtas skruberio Nr. 1 ventiliatorius ir biofiltras.

Patikiname, kad oro valymo sistema t. y. ventiliatorius VCN-B-028, skruberis Nr. 2 ir biofiltras Nr. 2 dirba efektyviai ir numatytu projektiniu režimu. Iš biologinio apdorojimo pastato įjungtu/veikiančiu ventiliatoriumi traukiamas oras yra išvalomas. Išvalytas oras į aplinką yra išleidžiamas per 35 m aukščio kaminą.

Dėl minimų darbų galima momentinė nemalonių kvapų sklaida.

Atsiprašome visų aplinkinių dėl galimų nepatogumų ir informuojame, kad situacija yra laikina.