Background image

Karjera

SIŪLOME DARBĄ

Plataus profilio darbuotojas/rūšiuotojas

Darbo pobūdis: darbas Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo gamykloje su įranga, vykdančia atliekų rūšiavimą – kontrolė, priežiūra ir atliekų rūšiavimas.
Reikalavimai: darbštumas, atsakingas požiūris į darbą, be žalingų įpročių.
Darbo vieta: Sandraugos g. 12, Kaunas.
Atlyginimas: nuo 900 Eur (neatskaičius mokesčių), taip pat numatyti ir priedai prie atlyginimo.
Kita informacija: 3 mėn. bandomasis laikotarpis, darbas dviem pamainom (6.00 val.-14.30 val. ir 13.30 val. -22.00 val.)
Tel. 8 676 42067 , 8-37-311 267, el. p. info@kaunoratc.lt

Veiklos aprašymas: Kaune, Sandraugos g. 12 Kaunas, pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, kuriuose apdorojamos mišrios komunalinės atliekos iš Kauno miesto, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos bei Raseinių rajonų. Kėdainių r. savivaldybėje pastatyti Zabieliškio mechaninio apdorojimo rūšiavimo (MAR) įrenginiai, kuriuose apdorojamos atliekos iš Kėdainių rajono.

Pastatytose gamyklose išrūšiuojama:

  • Popierius ir kartonas – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Stiklas – pakuotės ir kitos atliekos;
  • PET buteliai;
  • Kiti plastikai – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Fe metalai – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Ne Fe metalų atliekos;
  • Biologiškai skaidžios atliekos;
  • Inertinės medžiagos.

Kauno ir Zabieliškio įrenginių atliekų mechaninio apdorojimo pagrindinis tikslas yra iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto išrinkti antrines žaliavas bei tinkamai paruošti bioskaidžią medžiagą (techninį kompostą) tolesniam apdorojimui. Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje darbas vyksta dviem pamainomis, Zabieliškio mechaninio apdorojimo rūšiavimo gamykloje darbas vyksta viena pamaina.

Aikštelės operatorius

Darbo pobūdis: atliekų priėmimo aikštelėje iš gyventojų priimti, tvarkyti atliekas ir antrines žaliavas. Vykdyti aikštelės įrangos techninio stovio priežiūrą, tvarką aikštelėje. Tinkamai pildyti atliekų apskaitos žurnalus, žiniaraščius.
Reikalavimai: atsakingas požiūris į darbą, darbštumas.
Atlyginimas: nuo 750 Eur (neatskaičius mokesčius), taip pat numatyti priedai.
Kita informacija: 3 mėn. bandomasis laikotarpis, pilnos darbo valandos.

Tel. 8 676 42067 , 8-37-311 267, el. p. info@kaunoratc.lt