Background image

Karjera

SIŪLOME DARBĄ

Plataus profilio darbuotojas/rūšiuotojas

Darbo pobūdis: darbas Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo gamykloje su įranga, vykdančia atliekų rūšiavimą – kontrolė, priežiūra ir atliekų rūšiavimas.
Reikalavimai: darbštumas, atsakingas požiūris į darbą, be žalingų įpročių.
Darbo vieta: Sandraugos g. 12, Kaunas.
Kita informacija: 3 mėn. bandomasis laikotarpis, darbas dviem pamainom (6.00 val.-14.30 val. ir 13.30 val. -22.00 val.)
Tel. 8 37 311 267, el. p. info@kaunoratc.lt

Veiklos aprašymas: Kaune, Sandraugos g., Kaunas, pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, kuriuose apdorojamos mišrios komunalinės atliekos iš Kauno miesto, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos bei Raseinių rajonų. Kėdainių r. savivaldybėje pastatyti Zabieliškio mechaninio apdorojimo rūšiavimo (MAR) įrenginiai, kuriuose apdorojamos atliekos iš Kėdainių rajono.

Pastatytose gamyklose išrūšiuojama:

  • Popierius ir kartonas – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Stiklas – pakuotės ir kitos atliekos;
  • PET buteliai;
  • Kiti plastikai – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Fe metalai – pakuotės ir kitos atliekos;
  • Ne Fe metalų atliekos;
  • Biologiškai skaidžios atliekos;
  • Inertinės medžiagos.

Kauno ir Zabieliškio įrenginių atliekų mechaninio apdorojimo pagrindinis tikslas yra iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto išrinkti antrines žaliavas bei tinkamai paruošti bioskaidžią medžiagą (techninį kompostą) tolesniam apdorojimui. Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje darbas vyksta dviem pamainomis, Zabieliškio mechaninio apdorojimo rūšiavimo gamykloje darbas vyksta viena pamaina.

Technologas

Darbo pobūdis: atliekų mechaninio biologinio apdorojimo technologinio proceso valdymas ir optimizavimas, atliekų biologinio apdorojimo proceso priežiūra: komposto rafinavimo ir brandinimo proceso priežiūra, įrangos (dujų valymo aparatų) veikimo priežiūra. Proceso parametrų tikrinimas, esant technologinių procesų pakitimams – priežasčių analizė. Technologinės drausmės ir teisingo įrengimų eksploatavimo kontrolė.
Reikalavimai: pagrindinių technologinių įrengimų ir jų darbo principų išmanymas, iniciatyvumas, atsakingumas.
Kita informacija: 3 mėn. bandomasis laikotarpis, darbas dviem pamainom (6.00 val.-14.30 val. ir 13.30 val. -22.00 val.)

Tel. 8 37 311 267, el. p. info@kaunoratc.lt