Background image

Korupcijos prevencija

VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras siekia nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas Įstaigoje,  užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę Įstaigos veiklą.

Korupcija – darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar Įstaigos vidaus taisyklėse, nustatytų elgesio standartų, siekiant asmeninės ar trečiųjų asmenų naudos.

VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras siekia į korupcijos prevenciją įtraukti visuomenę, tiekėjus bei darbuotojus ir ragina juos pranešti apie pastebėtus pažeidimus Įstaigoje, informuojant Direktorių arba paliekant pranešimą adresu info@kaunoratc.lt.

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją – www.stt.lt

Atnaujinta 2023-11-08