Background image

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai

Iki 2015 m. pabaigos Kauno regiono mišrios komunalinės atliekos buvo talpinamos į du regioninius sąvartynus: Lapių regioninį sąvartyną, esantį Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r., ir Zabieliškio regioninį sąvartyną, esantį Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.

Nuo 2016 m. visos Kauno regione susidarančios mišrios komunalinės atliekos yra tvarkomos komunalinių atliekų rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiuose, esančiuose Kauno mieste (Kauno MBA, Ateities pl. 51B) ir Kėdainių rajone (Zabieliškio MAR, Zabieliškio km.). Į Kauno MBA vežamos komunalinės atliekos iš Kauno miesto, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių rajonų. Į Zabieliškio MAR vežamos Kėdainių rajono savivaldybės mišrios komunalinės atliekos.

Į regioninius Lapių ir Zabieliškio sąvartynus priimamos perdirbti ar kitaip panaudoti netinkamos atliekos, taip pat statybinės, asbesto turinčios statybinės atliekos.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5148)  nuo 2016 m. pradėjus eksploatuoti MBA, MA įrenginius gamyklose yra vykdomi mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo darbai.  

Šiuos darbus organizuoja MBA ir MAR operatorius – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Darbai vykdomi stebint VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir savivaldybių atstovams.  

Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį. Mišrių komunalinių atliekų sudėčiai nustatyti atliekos tiriamos iš Kauno miesto, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybių atskirai.

Vadovaujantis regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašu sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai nuo 2016 m. turi būti atliekami kiekvienais metais.

Į Kauno komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) ir Kėdainių mechaninio atliekų rūšiavimo (MAR) gamyklas priimamų atliekų sudėtis nustatymo ataskaitos

2018

2018 m. žiemos tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2018 m. pavasario tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2018 m. vasaros tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2018 m. rudens tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2018 m. pavasario / vasaros tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2019

2019 m. žiemos tyrimų rezultatai

Kauno MBAKėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2019 m. pavasario tyrimų rezultatai

Kauno MBA Kėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2019 m. vasaros tyrimų rezultatai

Kauno MBA Kėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

2019 m. rudens tyrimų rezultatai

Kauno MBA Kėdainių MAR
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė


Kėdainių rajono savivaldybė