Background image

Informacija dėl Kauno MBA veiklos 2017-02-23

Reaguodami į gyventojų nusiskundimus dėl š.m. vasario 23 d. nakties metu padidėjusios kvapų sklaidos iš Kauno MBA, informuojame, kad įmonės darbuotojai patikrino gamyklos technologinius parametrus ir sutrikimų  neaptiko. Manome, kad kvapų sklaida galėjo padidėti užtrukus biofiltro parametrų atsistatymui dėl įvykusio ventiliatorių darbo režimo nukrypimo. Atsiprašome už nepatogumus. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras informacija

Informacija dėl Kauno MBA veiklos

Informuojame, kad 2017 m. vasario 22 d. apie 7.00 val. Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos, adresu Ateities pl. 51B, Kaunas (Kauno MBA), biologinio apdorojimo ceche sutriko ventiliatoriaus darbo režimas. Dėl šios priežasties įvyko trumpalaikė kvapų sklaida į aplinką. Atstačius režimą, kvapų sklaida sustabdyta 8:00 val. Pažymime, kad gamyklos technologinis procesas nebuvo sutrikdytas, oro valymo […]

Priemonių planas (atnaujintas 2017-02-17) Kauno MBA veiklos gerinimui

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) yra parengęs priemonių planą Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonės, adresu Ateities pl. 51B, Kaunas (Kauno MBA), veiklos gerinimui. Priemonių planas atnaujintas 2017-02-17. Susijusi informacija: Priemonių planas (atnaujintas 2016-09-15) Kauno MBA gedimų šalinimui Kauno RATC informacija

Informacija

Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo gamykloje (Ateities pl. 51B, Kaunas) vykdomas komunalinių atliekų rūšiavimas atskiriant antriniam perdirbimui bei biologiniam atliekų apdorojimui (kompostavimui) tinkamas atliekas. Kompostavimo procesas vyksta mikroorganizmų pagalba, todėl yra ypatingai svarbu palaikyti optimalų kompostuojamų medžiagų ventiliavimo (aeravimo) režimą.  Informuojame, kad š. m. vasario 3-5 d. Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje vyks biologinio […]

Informacija gyventojams apie naujus reikalavimus atliekų priėmimo aikštelėse

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. D1-526 Dėl 2011 m. gegužės 3 d. Įsakymo nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojai, atvežę atliekas į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles, turi nurodyti savo vardą, pavardę, […]

Kauno technologijos studentų ekskursija Kauno MBA

Š.m. gruodžio 12d. Kauno komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (Kauno MBA) įrenginiuose, adresu Ateities pl. 51 B, Kaune,  lankėsi Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto studentų grupė. Ekskursijos dalyviai buvo supažindinti su Kauno MBA veikla, technologiniais atliekų rūšiavimo Kauno MBA procesais, atliekų rūšiavimo ir sutvarkymo principais. Kauno MBA įrenginiai veikia nuo 2016 m. pradžios, juose surenkamos […]

Informacija apie viešąjį pirkimą

Informuojame, kad jau paskelbtas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro organizuojamas viešasis pirkimas „Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos papildančios oro valymo sistemos projektavimo, įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas“. Viešojo pirkimo tikslai yra: esamos užteršto oro valymo ir kvapų mažinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas; pasiūlyta optimali papildanti oro valymo technologija (sprendiniai); papildančios oro valymo sistemos įdiegimas […]

Informacija dėl įvykio Kauno MBA

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 7 d. apie 12.00 val. Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos (Ateities pl. 51B, Kaunas) biologinio apdorojimo ceche buvo vykdomi patalpų apšvietimo keitimo darbai. Kadangi šiems darbams vykdyti į patalpas turėjo įvažiuoti pagalbinė technika, dėl šios priežasties trumpam buvo atidaryti biologinio apdorojimo cecho vartai, ko pasekoje galėjo įvykti  trumpalaikė kvapų sklaida […]

KTU inžinerijos licėjaus mokinių ekskursija Lapių regioniniame sąvartyne

Š.m. lapkričio 17 d. ir gruodžio 1 d. Lapių regioniniame sąvartyne lankėsi Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus 9-10 klasių moksleiviai. Ekskursijų metu moksleiviai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo sistema, sąvartyno veikla, atliekų rūšiavimo principais. Lapių regioninis sąvartynas veikia nuo 1973 m. Jis buvo rekonstruotas 2009 m. pabaigoje pagal visus Lietuvos Respublikos ir ES aplinkosauginius reikalavimus […]

Kauno įmonių darbuotojų ekskursija Lapių regioniniame sąvartyne

Š.m. spalio mėn. Lapių regioniniame sąvartyne apsilankė UAB „SDG kodas“, UAB „SDG Motors“, UAB „SDG akademija“ bei UAB „Sistemų registras“ darbuotojai su tikslu supažindinti su Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema bei atliekų tvarkymo įrenginiais. Ekskursijos dalyviai domėjosi kaip veikia sąvartynas, sąvartyne įrengtomis nudujinimo bei filtrato tvarkymo sistemomis, kaip laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Lapių regioninis sąvartynas veikia nuo 1973 […]