Background image

Įmonėms

Juridinis asmuo, norintis pristatyti atliekas į Lapių regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Lapių seniūnija, Kauno raj.), Zabieliškio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (Liepų g. 16 Zabieliškio k., Kėdainių raj.), Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (Nemajūnų g. 15 A, Kaunas, Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.) privalo su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru sudaryti atitinkamą atliekų tvarkymo sutartį.

Ilgalaikė sutartis – sudaroma į Lapių ar Zabieliškio  nepavojingų atliekų sąvartyną, į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę terminuotam laikotarpiui.

Vienkartinė sutartis – sudaroma Lapių ar Zabieliškio regioniniame  nepavojingų atliekų sąvartyne atvežus atliekas tais atvejais kai  juridiniam asmeniui atliekų tvarkymo paslauga reikalinga vienam kartui ir nėra poreikio sudaryti ilgalaikės atliekų tvarkymo sąvartyne sutarties.  Sutarties sudarymas įforminamas pasirašant specialiąsias sąlygas (atliekų priėmimo deklaraciją). Už atliekų tvarkymo paslaugas atsiskaitoma vietoje pagal galiojančius tarifus.

Juridiniai asmenys norėdami sudaryti ilgalaikę sutartį dėl komercinių, gamybinių ir žaliųjų atliekų tvarkymo, turi užpildyti vieną iš sutarties formų ir pateikti WORD formatu el. paštu: info@kaunoratc.lt

Atnaujinta 2024-05-17