Paslaugų kaina

2017 m. lapkričio 27 d. įvyko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl atliekų tvarkymo mokesčio, kuris įsigalioja nuo š. m. kovo 1 d.

Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį (ATM) pagal priede Nr.1 pateiktą atliekų aprašymą:
  1. už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą nustatomas vidutinis ATM – 41,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
   1. komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį skaičiuoti pagal proporciją – fizinių asmenų, įskaitant daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas, komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio (ATM – 26,12 Eur (be PVM) už 1 toną), juridinių asmenų (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) atliekos – 35% (ATM – 70,00 Eur (be PVM) už 1 toną).
   2. už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (neturinčių asbesto), priėmimą ir apdorojimą:
    1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 70,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
   3. už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (turinčių asbesto), priėmimą ir apdorojimą:
    1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 79,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
  2. Patvirtinti Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse žaliųjų atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:
   1. fiziniams asmenims, daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms – nemokamai;
   2. juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
  3. Pripažinti netekusiu galios 2015 m. lapkričio 2 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. D15-2-7 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio“.
  4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. kovo 1 d.

Informacija dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio dydžio pakeitimo nuo 2018 m. kovo 1d.