Background image

Paslaugų kaina

Gamybinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestis Kauno regioniniuose sąvartynuose

  • Už gamybinių atliekų, neturinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims) – 100,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
  • Už gamybinių atliekų, turinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims) – 110,00 Eur (be PVM) už 1 toną.

Žaliųjų atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestis

  • Juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
  • Fiziniams asmenims, daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms – nemokamai.
  • Fiziniams asmenims (iki 0,5 t kelmų atliekų per metus), daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybių administracijoms arba jų įgaliotiems asmenims – nemokamai.
  • Fiziniams asmenims viršijus 0,5 t kelmų atliekų per metus –47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.

Atnaujinta: 2023-10-04