Background image

Sąvartynų uždarymas

Kauno regiono atliekų tvarkymo teritorijopje atliekos buvo deponuojamos 68 aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančiuose ir stipriai teršiančiuose aplinką sąvartynuose. Kuriant regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei siekiant sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą taip pat neigiamą poveikį žmonių sveikatai, 2008 m. rugsėjo 19 d. pasirašyta sutartis su UAB „Luidas“ dėl mažų ir vidutinių sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo Kauno regione.

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu Kauno, Kėdainių, Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių rajonuose uždaryti 58 vidutiniai ir maži sąvartynai ir nuo 2009 m. liepos 16 d. Kauno regionno atliekos talpinamos dviejuose regioniniuose sąvartynuose.

Jonavos rajonas
Jonalaukio, Čičinų,  Paskutiškių, Aklių, Kuliškių Biržuliškių, PalokėsKuigalių, Narauninkiškių, Varpiių

Kaišiadorių rajonas
Graužų, Pakalniškių, Budnikų, Klėriškių, Tarpumiškio Živintos, Rumšiškių Graužų, Morkūnų, Kruonio, Antakalnio

Kauno rajonas
Miškinių Gaiženėlių, Digrių, Dirvinių

Kėdainių rajonas
Babėnų, Gudžiūnų, Šalčmirių, Čystapolio, Jovaišų, Cinkiškių, Graužių, Labūnavos, Milžemių, Dotnuvos, Šatenių, Rekšių, Aristavėlės, Špitolpievio, Žiogaičių, Vikaičių, Pavermenio Pajieslio

Raseinių rajonas
AndriušaičiųNumgaliųTarosųDiržonių, Paskystūnio, MeiliškiųPaliepiųJukainiųPapelkiųUgionių, Gėluvos, SteponkaimioŽvirgždės, GirkalnioZbaroDautartų

Vykdant sąvartynų uždarymą pagrindiniai atliekami darbai:

  • Esamo atliekų kaupo (kaupų) inventorizavimas (bendro sukauptų atliekų kiekio nustatymas);
  • Atliekų surinkimas aplink sąvartyną (daugiausiai vėjo išnešiotų šiukšlių ir neteisėtai atgabentų atliekų ir ne vietoje išverstų atliekų);
  • Atliekų perskirstymas (iškasimas ir pervežimas arba perstūmimas), sutankinimas ir kaupo bei jo šlaitų suprofiliavimas,
  • Sąvartyno uždengimas grunto sluoksniu, tarp kurio būtų nelaidus vandeniui molingo grunto (molio/priemolio) sluoksnis;
  • Dujų oksidavimo sistemos įrengimas;
  • Naujai suformuoto ir gruntu uždengto sąvartyno kaupo apsėjimas daugiametėmis žolėmis.

Remiantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444, „sąvartyno eksploatacijos metu ir jį uždarius, kol sąvartynas pagal Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įvertinimą gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, operatorius turi vykdyti aplinkos monitoringą LR aplinkos monitorinio įstatyme nustatyta tvarka.“ Taisyklėse yra nustatyta, jog sąvartyne turi būti vykdomas filtrato, požeminio vandens, paviršinio vandens, dujų monitoringas, pagal suderintą su regiono aplinkos apsaugos departamentu (RAAD) aplinkos monitorinio programą.

Atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus užterštų teritorijų priežiūrai, 13 buvusių sąvartynų privaloma vykdyti kompleksinį aplinkos monitoringą. Parengtos monitoringo programos pagal kurias bus stebima aplinkos būklė: dujų, paviršinio, požeminio vandens rodikliai.