Background image

Surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-018), kurio tikslai:

  • teikti Kauno apskrities gyventojams visuotinas, prieinamas ir kokybiškas viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas;
  • sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio Kauno apskrities sąvartynuose, mažinimo pajėgumus.

Šių tikslų įgyvendinimui 2012 m. rugpjūčio 20 d. buvo pasirašyta rangos sutartis „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statybos darbai“ su rangovu UAB „Kamesta“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytos 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės (Kuršių g. 9E, Kaunas; Palemono g. 12E, Kaunas; Chemijos g. 4E, Kaunas; Vandžiogalos g. 92B, Kaunas; Darbininkų g. 19, Jonava) ir 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Nemajūnų g. 15A, Kaunas; Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.). Didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse gyventojai gali palikti senus baldus, padangas, panaudotą alyvą, užterštas pakuotes, medieną, metalą, buitinę techniką ir kt. atliekas, kurios susidaro namuose, bet netinka išmetimui į buitinių atliekų konteinerius.

Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 11.008.000,00 Lt, iš jų 9.356.800,00 Lt skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 1.651.200,00 Lt prie projekto įgyvendinimo prisidėjo projekto vykdytojas Kauno RATC.

ES parama – investicija į jūsų ateitį! 

Projektas įgyventas pagal sutartis:

  • 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione.
  • 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos tecninė priežiūra.
  • Projekto 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione administravimas.