Background image

Veikla

Kauno regioninė atliekų tvarkymo sistema veikia apskričių teritorijų susijungimo ir bendradarbiavimo principu. Šio bendradarbiavimo tikslas – kartu tvarkyti atliekas. Kauno miesto ir Kauno rajono, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Raseinių savivaldybės bei UAB „Kauno švara” 2005 m. kovo 2 dieną įkūrė VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą” (toliau – Kauno RATC). Kauno RATC pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, apdorojimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Kauno RATC vykdoma veikla:

  1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno regiono teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų (Lapių regioninis sąvartynas, Zabieliškio sąvartynas) bei kitų atliekų tvarkymo objektų ( didelių gabaritų surinkimo aikštelės, žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės) statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;
  2. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas;
  3. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas;
  4. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus savivaldybėje.

Atnaujinta 2023-11-08