Informacija dėl parengtų atliekų tvarkymo planų (2014-2020 m.) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitų

Parengti Kauno regiono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Raseinių rajonų atliekų tvarkymo planai (2014-2020 m.) (toliau – Planai) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos.

Planų rengimo organizatorius: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Statybininkų g. 3-19, LT-50124 Kaunas, tel. (8-37) 311267, faks. (8-37) 490734, el.p. info@kaunoratc.lt .

Planų ir SPAV dokumentų rengėjas: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, Viršuliškių skg. 34 (13 aukštas), LT-05132 Vilnius, tel. (8-5) 210 7488, el.p. info@npr.lt.

Planų rengimo pradžia: 2014 m. gegužės mėn.

Kauno regiono atliekų tvarkymo plano rengimo tikslas – nustatyti atliekų tvarkymo tikslus, užduotis ir uždavinius jiems įgyvendinti bei užtikrinti jų atitikimą Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams. Savivaldybių atliekų tvarkymo planų tikslai – nustatyti atliekų tvarkymo tikslus, užduotis ir uždavinius jiems įgyvendinti bei užtikrinti jų atitikimą Kauno regiono atliekų tvarkymo plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams. Kauno regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai skirti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių atliekų tvarkymą, įgyvendinimui užtikrinti.

Kauno regiono ir minėtų savivaldybių atliekų tvarkymo planuose nustatyti tokie pagrindiniai tikslai:

  • mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį – plėtoti racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą;
  • tobulinti sukurtą ir veikiančią atliekų tvarkymo sistemą;
  • didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti savivaldybės institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje.

Su Planais ir SPAV ataskaitomis susipažinti ir motyvuotus pasiūlymus (raštu) galima teikti iki 2015 m. balandžio 27 d., kreipiantis į Planų rengimo organizatorių – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui (Statybininkų g. 3-19, LT-50124 Kaunas, tel. (8-37) 311267, faks. (8-37) 490734, el.p. info@kaunoratc.lt). Kontaktinis asmuo – administratorė Rasa Valmaitė. Darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val. ir penktadienį 8.00 -15.45 val.

Visuomenė teikdama motyvuotus pasiūlymus (raštu), privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.

Vieši Planų ir SPAV ataskaitų pristatymai visuomenei vyks:

  • 2015 m. balandžio 27 d. 11 val. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras patalpose (Statybininkų g. 3-19, Kaunas, II a. 19 kab.) bus pristatomi Kauno regiono ir Kauno miesto planai ir SPAV ataskaitos;
  • 2015 m. balandžio 27 d. 14 val. Kaišiadorių savivaldybės administracijos patalpose (Bažnyčios g. 4 Kaišiadorys, II a. didžiojoje salėje) bus pristatomas Jonavos rajono atliekų tvarkymo planas ir SPAV ataskaita;
  • 2015 m. balandžio 28 d. 10 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Žeimių g. 13, Jonava, Abraomo Kulviečio salėje) bus pristatomas Jonavos rajono atliekų tvarkymo planas ir SPAV ataskaita;
  • 2015 m. balandžio 28 d. 13 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, II a. tarybos posėdžių salėje) bus pristatomas Kėdainių atliekų tvarkymo planas ir SPAV ataskaita;
  •  2015 m. balandžio 28 d. 16 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose (V. Kudirkos 5, Raseiniai, II a. posėdžių salėje) bus pristatomas Raseinių rajono atliekų tvarkymo planas ir SPAV ataskaita.