Kauno RATC atstovai lankėsi UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre

Š. m. spalio 2 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atstovai lankėsi UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre, kur buvo dalinamasi patirtimi ir žiniomis eksploatuojant Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginius, taip pat diskutuota kaip galima būtų pagerinti Kauno mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių veiklą.

Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai yra eksploatuojami nuo 2014 m. pabaigos, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus rajone, šalia Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai leidžia sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Įrenginiuose galima sutvarkyti niekam nebetinkamas po rūšiavimo likusias atliekas bei iš jų išskirti keletą skirtingų atliekų frakcijų, kurios tinkamos tolimesniam panaudojimui. Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos,  tame tarpe ir atskirai surinktos maisto / virtuvės atliekos. Šių atliekų anaerobinio apdorojimo metu gautos biodujos kogeneratoriuje naudojamos elektros energijos ir šilumos gamyboje. Biologinio apdorojimo įrenginiuose stabilizuotos atliekos (kompostas, techninis kompostas, stabilatas), priklausomai nuo kokybės naudojamas kaip trąša arba teritorijų rekultivacijai, arba kaip perdengimo medžiaga Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne. Šie įrenginiai leidžia atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo kaštų.