APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATSTOVŲ APSILANKYMAS KAUNO MBA

Aplinkos apsaugos agentūros apsilankymas Kauno MBA

Kauno komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius (toliau – Kauno MBA) aplankė Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) delegacija. Agentūros atstovams buvo aprodyti Kauno MBA įrenginiai. Specialistai turėjo galimybę susipažinti realiai su procesais, kurių aprašus dažniausiai skaito jiems pateikiamuose dokumentuose.  

VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro (toliau – Kauno RATC) direktorius Laurynas Virbickas pristatė pokyčius Kauno MBA nuo 2020 m. pabaigos, kuomet jis pradėjo vadovauti Kauno RATC. „Maži žingsneliai daro didelius darbus“ – teigė L. Virbickas, pažymėdamas, kad Kauno MBA buvo būtini elementarūs remonto, priežiūros darbai, o taip pat ir didesnės investicijos. Šios vis dar ypač reikalingos į oro valymo sistemos tobulinimą.  

Agentūros ir Kauno RATC specialistai diskutavo apie Kauno MBA problemas, jų sprendimo būdus. Susitikimo metu taip pat aptarti ir kiti Kauno RATC valdomų atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų aplinkosauginiai aspektai. 

Kauno RATC informacija